Vilkår & Betingelser

Ved at benytte dig af aSalg, godkender du samtidig vores betingelser for brugen af siden.

 
BETINGELSER :
 
 • Du skal angive dine rigtige oplysniger under oprettelsen.
 • Du skal være den retmæssige ejer af de varer, du lægger ind på Hot Salg og skal evt kunne fremvise kvitteringer herfor.
 • Dine annoncer, skal både i tekst og billeder, være så retvisende som muligt.
 • Dine annoncer, skal være lødige og ikke indeholde stødende billeder og tekst. - herunder indhold af sexuel karakter, såsom pornografiske billeder og tekst.
 • I kontakten mellem køber og sælger, skal du opføre dig pænt i skrift og tale.
 • Interne meddelelser skal holdes i et lødigt sprog.
 • Under selve handlen, skal du være oprigtig, med bud og priser.
 • Hvis du byder på en vare og vinder denn, skal du sørge for at afslutte handlen hurtigst muligt - efter nærmere oplysninger fra sælger.
 • Byd aldrig på noget bare for sjovt - det kunne jo være dig selv næste gang.
 • Misbrug ALDRIG kontakten til sælger eller køber.
 
FORBEHOLD :
 
 • Vi tager forbehold for handler, der ikke gennemføres - Vi kan ikke drages til ansvar for dette.
 • Vi tager forbehold for lødigheden i annoncer vist på aSalg ( selvom vi dagligt sorterer i disse ) - Vi kan ikke drages til ansvar for dette.
 • Vi forheholder os en hver ret til, at slette en annonce, udelukke, blackliste m.v. uden  forudgående varsel.
Vi kan ikke drages til ansvar for :
 
 • Servernedbrud
 • Netnedbrud
 • Strømsvigt
 • Naturkatastrofer
 • Tabte data
 
Med venlig hilsen, samt rigtig god fornøjelse
 
                 Team aSalg